Mandal og Lister pyntegrøntlag
Sørlandsk pyntegrønt, det naturlege dekorasjonsmaterialet 

 

 
- Nyttige adresser-

Det hender vi kjem over nyttige adresser. Her er noen av dei.

 

Direkte fagstoff:

Plantevernguiden
Nettside: Plantevernguiden

«Plantevernguiden er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler.»


forskning.no
Nettside: Forskning.no

Ein nettavis som publiserer forskningsresultat, nye idéar og mykje meir innan mange fag. Ofte også stoff av interesse for pyntegrøntproduksjonen.


Skov og landskab
Nettside: Videntjenesten

Dansk nettside med mykje godt stoff for pyntegrøntprodusentane. Fullt tilgjenge krev innlogging, men mykje er fritt tilgjengeleg.


Mandal og Lister pyntegrøntlag

Nettside: Mandal og Lister pyntegrøntlag (desse sidene)
e-post: leder@mlpynt.no

Produsentlaget i den vestre og sørlegaste delen av Vest-Agder.
Formidler alle former for pyntegrønt i store eller små kvanta.
Driv også produktutvikling og foredling av alt som har med pyntegrønt å gjere.


Fylkesnytt fra Vest-Agder
Nettside: Fylkesnytt fra Vest-Agder

«Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.»


Andre adresser:


Ligos
Nettside: Ligos
e-post: post@ligos.no

«Ligos er et selskap for kjøp og salg av norske juletrær, pyntegrønt og tilhørende produkter. Selskapet er eiet av Opplysingsvesenets fond og Skogkonsult AS, er lokalisert i Lyngdal og Kristiansand og opererer over hele landet, også på eksportmarkedet.»


Norsk institutt for skog og landskap
Postboks 115, 1431 Ås
Tlf: 64 94 80 00
Faks: 64 94 80 01
Nettsider: www.skogoglandskap.no
e-post: post@skogoglandskap.no

«Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.»


Norsk Juletre
web: www.norskjuletre.no

Tidlegare Norsk pyntegrønt.

«-er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Vi er en del av rådgivningstjenesten i landbruket. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring og de produktene den produserer.»

Mykje av stoffet er bare tilgjengeleg for medlemmene, men også ein del fritt stoff. Som namnet seier, mest om juletre og julepynt.


Reiersøl planteskole A/S
Web: Reiersøl planteskole A/S
e-post: planteskole@reiersol.no
Avd. Lyngdal nedlagt.

Skogplanteskole med godt utval i planter for pyntegrønt, bar og juletre.


Det norske skogselskap
Wergelandsvn 23B
0167 Oslo
Tlf 23 36 58 51 Faks 22 60 41 89

Nettsider: www.skogselskapet.no

 

Lista er ikkje fullstendig.
Har du lyst til å bli med på lista, eller eventuelt bli fjerna frå lista, send ei melding med aktuelle data til adressa nedst på sida. Sjølvsagt ville vi likt det svært godt om du også lenka til våre sider.


 

  Sider opne for alle:

Nettansvarleg:  Kolbjørn StuestølLeiar ML pyntegøntlag:  Ragnar Skeie
Sist endra 6. januar 2023
Nettside:  www.stuestoel.no